อาหารเช้าที่เราเสิร์ฟไม่มีรสชาติใดอร่อยเท่า

#organic

POC

เพราะเราทำแยมเองโดยเชฟ จาเรต และใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ขนมปัง และไข่ไก่ จากฟาร์มออแกนิคโกลเด้นเลย์ จึงทำให้อาหารเช้าของเราไม่มีรสชาติใดอร่อยเท่าได้

ผลไม้ที่เราใช้เป็นผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราที่จะเสิรฟ์ผลไม้ที่สดแท้ 100%